Nyheter


Årsedovisning 2022


Se nedan Årsredovisning 2022 för BRF Haubitsen 2 för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31. 


Stämma den 11 maj och Årsredovisning för 2022


Nedan finner ni en länk till kallelsen för Stämma 2023 samt Åresredovisning för räkenskapsåret 2022. 

Styrelsen har i år valt digital distribution, både ur miljöhänseende och pga att intresset för fysiska brev visat sig svagt.

Den som önskar sig få Kallelse och Årsredovisning i utskriven form är välkommen att kontakta styrelsen.

Det kommer på stämman finnas utskrivna versioner för er som deltar.

Vi hoppas att se så många av er som möjligt på stämman den 11 maj.


Länk till Kallelse och Årsredovisning Återvinningsstationer, 2023-03-25


För hushållsavfall utöver papper och glas som kan slängas i soprummen finns återvinningsstationerna på Studentbacken och Erik Dahlbergsgatan.


För mer information om fler återvinningsstationer:Krav på matavfallshantering, 2023-03-10


Sedan årsskiftet är det krav på att alla hushåll ska sortera ut matavfall. Kärl för matavfall finns i återvinningsrummet på Furusundsgatan och påsar ligger i barnvagnsrummet (mitt emot tvättstugan). På Rindögatan finns kärl och påsar i strykrummet.


Är påsarna slut eller om du önskar en hållare, hör av dig till styrelsen styrelsen@brfhaubitsen2.se.


Lagändringar i Bostadsrättslagen inkl. renoveringar, 2023-03-04


Den 1 januari 2023 trädde ett antal lagändringari i kraft gällande bland annat olovliga renoveringar. Lagstiftningen innebär att ett uttryckligt tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen krävs när man renoverar en bostadsrätt. Det gäller inte bara bärande väggar eller ändringar av ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas – utan nu även ventilations- och rökkanaler och sådant som berör brandskydd.


Därutöver ges styrelsen rätt att stoppa sådant som påverkar ”särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden”.


Andra viktiga lagändringar berör bostadsrättslagen, fastighetsmäklarlagen liksom årsredovisningslagen.


För mer information gällande ändringar i bostadsrättslagen.


Föreningens stadgar, 2021-10-04


Information gällande revidering av föreningens stadgar


Rörarbeten, 2021-09-26


Information om rörarbeten i husets värmesystemViktig information om balkongerna, 2021-08-25


Fasadprojektet är fortfarande ett pågående arbete och det är därför inte tillåtet att
använda och/eller möblera balkongerna.

De skall under hela projektet hållas helt rena från möbler, blomkrukor, mattor, plattor etc.

Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning
styrelsen