Mäklarinformation


Frågor till föreningen skickas till maklare@brfhaubitsen2.se.

Se nedan länk för senaste uppdaterade mäklarinformation.

 

Mäklarinformation

 

Överlåtelse och pantförskrivning

Föreningen tillåter inte juridisk person, undantaget kommun och landsting. 

Ägarandelen skall vara minst 10%.


Överlåtelseavtal skickas till:  

Brf Haubitsen 2 i Stockholm
Rindögatan 15

115 36 Stockholm

 

En överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp betalas av förvärvaren. 

För varje pantsättning uttas av pantsättaren en avgift på 1% av gällande prisbasbelopp.  


I ärenden gällande lösen av lån, notering och avnotering av pantförskrivning samt frågor om utdrag från pantförskrivningsregistret med ägarandel etc. vänligen kontakta föreningens förvaltare Nabo (www.nabo.se).

 

Planerat underhåll


Föreningens kommande underhållsåtgärder är:

- Renovering av cykelrum i båda fastigheterna


Tidigare genomförda underhållsåtgärder:


Renoveringar 2022

- Byte hissmaskiner Rindögatan

- Byte till LED armaturer i allmänna utrymmen


- Nytt sophanteringssystem Furusundsgatan

- Filmning av stammar


Renoveringar 2021

 

- Fasadrenovering inklusive tak

- Nytt värmesystem och nya radiatorventiler för båda fastigheterna

 

Renoveringar 2020

 

- Nytt sophanteringssystem Rindögatan

 

Renoveringar 2017

 

- Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 4

- Tilläggsisolering av vind på Furusundsgatan

- Fönsterrenovering. Ytterglas utbytt till energiglas. Målning och tätning utförd samt nya ventiler monterade.

 

Renoveringar 2016

 

- Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 6

- Ny värmestyrning

- Renovering och upprustning av föreningens gemensamma gym

 

Renoveringar 2015

 

- Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 2

- Energibesiktning OVK

 

Renoveringar 2013-2014

 

- Byte av ventiler på värmestammar

- Stamspolning och stamfilmning

 

Renoveringar 2012-2013

 

- Ytskiktsrenovering av hisskorgar

- Installation av bredbandsnät

- Installation av sparmunstycken till kranar

- Iordningställande av grönytor på fastigheten på Furusundsgatan

- Byte av avfuktare i torkrum