Boenderegler


Syftet med våra regler är att skapa trivsel och en god boendemiljö.


Reglerna gäller som komplement till föreningens stadgar.TRIVSEL

För allas trivsel skall ljud från TV, radio, musikanläggning eller musicerande hållas på en nivå så att volymen inte stör grannarna. Det är heller inte lämpligt att t ex bada, använda tvättmaskin eller flytta tunga möbler efter kl 22.


Hundar får inte lämnas ensamma i lägenheten om de stör grannarna. Hundar får heller inte rastas i föreningens trädgårdar eller i anslutning till entréerna.


Rökning är inte tillåtet i fastigheternas allmänna utrymmen. Med detta omfattas t ex tvättstuga, källare, vind, trapphus, takterrass och entré. Tänk även på att rökning på din balkong kan störa dina grannar.


Enstaka arbeten med kort varaktighet, upp till en timme, får utföras måndag till fredag kl 8-22 samt lördagar kl 10-17. Exempel på sådana enstaka arbeten är borrning för gardinstänger, uppsättning av tavlor, montering av möbler eller liknande.


Omfattande arbeten som kräver att man bilar, borrar, slipar eller på annat sätt ger upphov till störande ljud i mer än 30 minuter, får endast utföras vardagar kl 8-17 samt lördagar kl 10-14. Arbeten förknippade med renovering räknas p.g.a. sin varaktighet till denna kategori. Se vidare under rubrik Renovering.ALLMÄNNA UTRYMMEN


Dörr till lägenheten

Vid byte skall dörr och dörrkarm vara mörkbruna.


Cyklar 

Placeras i cykelställen utomhus eller i cykelrum. Cyklar som ställs på annan plats kan komma att avlägsnas.


Var god notera att mopeder samt batterier till elcyklar inte får förvaras i cykelrummen.


Namnskylt

Föreningen tillhandahåller namnskylt och uppdaterar namntavlan i entrén.


Tvättstugor 

I föreningen finns två tvättstugor (en i varje hus). Bokning sker med låscylinder i tvättstugans bokningstavla. Notera att detta endast kan göras med cylinder - en papperslapp är inte en giltig bokning! Har du ingen cylinder, kontakta styrelsen. Kostnad: 250:-. Endast en cylinder per lägenhet.


Tvättmaskinerna kan användas alla dagar fram till 22, utom lördagar och söndagar då dessa är avstängda kl 7-10, av hänsyn till grannarna.


• Bokad tvättid, som inte påbörjats inom 45 minuter får övertas av annan medlem.

• Torkmöjligheter får utnyttjas 45 minuter efter avslutad tvättid. 

• Bokad tvättid omfattar inte "spontanmaskinen"! Den skall hållas ledig och får endast användas för en tvätt per person utan bokad tvättid. Observera att torkskåp och torktumlare är bokade av den som har den bokade tvättiden.

• Brf Haubitsen 2 ansvarar ej för förstörd eller försvunnen tvätt.

• Vid tvätt av underkläder med byglar eller liknande använd tvättpåse - annars riskerar bygeln att fastna i    trumman och orsaka skada på maskinen.

• Grovtvätt t.ex mattor, får inte tvättas i maskinerna.

• Kom ihåg att städa när du är klar. Torka ur doseringslådan i tvättmaskinerna, borsta rent torktumlarens filter, torka ur vasken och sopa vid behov golvet i tvättstuga och mangelrum.

• Rökning är förbjuden i tvättstugorna precis, som i övriga gemensamma utrymmen.

• Det är inte tillåtet att ha med sig husdjur i tvättstugorna.

• Särskilda föreskrifter finns i respektive tvättstuga.SOPHANTERING & ÅTERVINNING

Hushållssopor skall emballeras ordentligt innan de kastas i sopnedkasten. Det är inte tillåtet att kasta lösa föremål, tidningar, pappkartonger o dyl oavsett storlek.


Matavfall

Det finns möjlighet att källsortera. Kärl för matavfall finns i återvinningsrummet på Furusundsgatan och påsar ligger i barnvagnsrummet (mitt emot tvättstugan). På Rindögatan finns kärl och påsar i strykrummet.
Är påsarna slut eller om du önskar en hållare, hör av dig till styrelsen styrelsen@brfhaubitsen2.se.


Tidningar 

Kärl för tidningar finns på Rindögatan utanför fastighetens entré och på Furusundsgatan i återvinningsrummet. Inga sopor eller wellpapp/kartong får slängas i dessa eller ställas bredvid.


Glas

Kärl finns i återvinningsrummen i respektive fastighet.


Grovsopor

Föreningen tillhandahåller inte möjlighet att slänga grovsopor. För information om var grovavfall kan lämnas, se  www.stockholm.se/avfall


Vid renovering

Byggavfall, målarburkar, penslar etc. får ej kastas i sopnedkast eller placeras i soprummen. Färg, spackel, sand etc. får ej spolas ned i avloppen. Dessa ska köras till återvinningsstation.

Byggavfall, lastpallar och säckar som ställs på föreningens mark, får stå max ett dygn. Om denna tidsgräns ej respekteras kommer bortforsling ske på medlemmens bekostnad. Avfallet får dessutom inte hindra framkomlighet för de boende.SÄKERHET

För att förhindra obehöriga att komma in i fastigheterna är det viktigt att dörrar i entréer och källar-utrymmen är ordentligt stängda samt att portkoden inte lämnas ut till obehörig. Det är också viktigt för brandsäkerheten att källardörrarna är ordentligt stängda.


Ur säkerhetssynpunkt får inga föremål finnas uppställda i trapphusen som t.ex dörrmattor, cyklar och barnvagnar. Det är ej heller tillåtet att placera föremål i gångarna på vind och i källare.


Grillning får inte ske på balkong, uteplats, takterrass eller på föreningens gräsmattor.


Fordon med drivmedel i tanken, liksom dunkar med olja eller drivmedel, får ej förvaras i fastigheterna.


Marschaller får ej placeras i eller i anslutning till entréer, ej heller på trottoar utanför entréerna.


Blomsterlådor får inte monteras på utsidan av balkongräcke.


Vattenavstängning sker lokalt i varje lägenhet och det är absolut förbjudet att på egen hand, utan samråd med styrelse eller fastighetsskötare, stänga av vattnet för hela fastigheten.BALKONGER

Markiser och vindskydd skall vara mörkgröna. Haubitsen 2 har avtalspriser hos Carstads, Rindögatan 15. 08-16 67 80, maila info@carstads.se eller använd kontaktformulär på hemsidan www.carstads.se.

Parabolantenn är ej tillåten.


Om säkerhetsgaller önskas monteras på fönster/altandörr skall godkännande från styrelsen inhämtas.Hjälp oss bli digitala
Uppdaterad 2022-01-09