STYRELSEMEDLEMMAR 2020/2021

Inge Hjalmarsson, adjungerad ordförande fr o m 2020-04-15

Sven-Erik Berggren, ordförande och nyckelansvarig: sveneberggren@hotmail.com

Anders Stridh, kassör

Charlotta Andersson, sekreterare

Maud Kerzendörfer, ledamot 

Torkel Wolffelt, ledamot

Madeleine Ragnell, ledamot

Katarina Sjöblom, suppleant


Uppdaterad 2021-01-17Styrelsens mailadress är: styrelsen@brfhaubitsen2.se