Styrelsemedlemmar


Oscar Hägglund, ordförande 
Sven-Erik Berggren, vice ordförande och nyckelansvarig: sveneberggren@hotmail.com

Anna-Karin Wallin, sekreterare

Anton Blidhem, ledamot

Christine Petré, ledamot

Rasmus Lillberg, ledamot

 

Maud Kerzendörfer, suppleant

Katarina Sjöblom, suppleantStyrelsens mailadress är: styrelsen@brfhaubitsen2.se