Styrelsen


STYRELSEMEDLEMMAR 2019/2020

Inge Hjalmarsson, adjungerad ordförande fr o m 2020-04-15

Jan Salhnér, ordförande

David Levy, vice ordförande

Charlotta Andersson, sekreterare

Maud Kerzendörfer, kassör

Torkel Wolffelt, ledamot

Sven-Erik Berggren, ledamot
Eva Molander, ledamot, avgått februari 2020


Katarina Sjöblom, suppleant

Marianne de Loës, suppleant

Carl Rosén, suppleant, avgått mars 2020


Uppdaterad 2020-04-18Styrelsens mailadress är: styrelsen@brfhaubitsen2.se