Överlåtelse och pantförskrivning


Vid överlåtelse av bostadsrätt i föreningen tecknas ett överlåtelseavtal. Därefter tar styrelsen ställning till om köpare skall beviljas medlemskap i föreningen.

Styrelsen tillåter inte juridisk person, undantaget kommun och landsting. 


Ägarandelen skall vara minst 10%.


Mäklaren skickar överlåtelseavtalet till Bredablick Förvaltning på adressen nedan. Bredablick sköter föreningens hantering av överlåtelser och pantförskrivningar och även avnotering av panter.


En överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp betalas av förvärvaren. 


För varje pantsättning uttas av pantsättaren en avgift på 1% av gällande prisbasbelopp.  


I ärenden gällande lösen av lån, notering och avnotering av pantförskrivning samt frågor om utdrag från pantförskivningsregistret med ägarandel etc. kontakta:Brf Haubitsen 2

c/o Bredablick Förvaltning AB

Box 6083

102 32 Stockholm