Kalendarium för möten år 2021

 

Styrelsen har i regel ett protokollfört styrelsemöte per kalendermånad utom i juli.

 

 

14 januari  
11 februari

11 mars

15 april

20 maj

17 juni

augusti

september

oktober

november

     
 

 

Uppdaterad 2021-01-17