BRF Haubitsen 2

Kalendarium för möten år 2020

 

Styrelsen har i regel ett protokollfört styrelsemöte per kalendermånad utom i juli.

 

 

7 januari

19 februari

18 mars

15 april

14 maj

10 juni

     augusti

     september

     oktober

     november

     decemberÅrsstämma december

 

 

Uppdaterad 2020-04-18