Kalendarium för möten år 2020

 

Styrelsen har i regel ett protokollfört styrelsemöte per kalendermånad utom i juli.

 

 

7 januari

19 februari

18 mars

15 april

14 maj

10 juni

(25 juni extra möte)

19 augusti

16 september

21 oktober

11 november

     Årsstämma 10 december

 

 

Uppdaterad 2020-08-26