Rindögatan 15 entre
Rindögatan 15 entre
Furusundsgatan entre
Furusundsgatan entre
Furusundsgatan trappa
Furusundsgatan trappa
Furusundsgatan baksida
Furusundsgatan baksida


Brf Haubitsen 2 är en bostadsrättsförening i Stockholm som bildades 1938. Föreningen består av två fastigheter, Haubitsen 2 med adress Rindögatan 15 och Arméfördelningen 1 med adress Furusundsgatan 2,4 och 6. Det finns totalt 157 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och två lokaler. Lägenheternas totala boarea (BOA) är 6 948 m² och total lokalarea (LOA) är 144 m².

 

Byggnaderna uppfördes 1938 med HSB som byggherre. Arkitekt för båda byggnaderna var Sven Wallander som också var en av initiativtagarna till bildandet av HSB Stockholm 1923. Som kuriosa kan nämnas att Sven Wallander utvecklade konceptet för sopnedkast och fick patent 1934.

 

Gärdet är ett område av riksintresse vars helhetsmiljö och värdefulla byggnader skall bevaras. Riksintresset grundar sig på att området som samlad kulturmiljö värderas högt. Detta innebär att stor hänsyn måste tas även vid renovering av de byggnader som inte enskilt har så stort kulturhistoriskt värde.

 

Byggnaderna i Brf Haubitsen 2 har en gul klassning enligt Stadsmuseets klassificeringar vilket innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Arkitekturen är tidstypisk för Gärdets tidiga funktionalism med ljusa putsfasader, entrépartier av ek, portomfattningar av natursten, milt grågröna balkongfronter och fönster.


På dessa sidor hittar du information för dig som är boende, funderar på att bli boende eller på andra sätt är intresserad av föreningen och vad som händer här.


Har du frågor till föreningen, tveka inte att höra av dig till styrelsen@brfhaubitsen2.se


Välkommen till Brf Haubitsen 2!