Renoveringar gjorda i föreningenRenoveringar gjorda under 2017

 • Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 4
 • Tilläggsisolering av vind på Furusundsgatan
 • Fönsterrenovering utförd på Furusundsgatan 2-6. Ytterglas utbytt till energiglas. Målning och tätning utförd samt nya ventiler monterade.


Renoveringar gjorda under 2016

 • Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 6
 • Ny värmestyrning
 • Renovering och upprustning av föreningens gemensamma gym


Renoveringar gjorda under 2015

 • Renovering av hiss samt byte av hissmaskineri på Furusundsgatan 2
 • Energibesiktning OVK


Renoveringar gjorda under 2013-2014

 • Byte av ventiler på värmestammar
 • Stamspolning och stamfilmning


Renoveringar gjorda under 2012-2013

 • Ytskiktsrenovering av hisskorgar
 • Installation av bredbandsnät
 • Installation av sparmunstycken till kranar
 • Iordningställande av grönytor på fastigheten på Furusundsgatan
 • Byte av avfuktare i torkrum


Renoveringar gjorda under 2011-2012

 • Lagning putsskador
 • Målning av balkonger
 • Målning hisschakt
 • Renovering av piskbalkong Rg 15


Renoveringar gjorda under 2009

 • Energibesiktning OVK
 • Radonmätning


Renoveringar gjorda under 2007

 • Renovering av styrelserummet (fd vicevärdskontoret).
 • Utbyte av armaturer för belysning i entréer.
 • Renovering/utbyte av portar. Återskapa funkisstil med portar i ek och glas.


Renoveringar gjorda under 2006

 • Utbyte av portkodsenheter (Rindögatan 15)


Renoveringar gjorda under 2005


Furusundsgatan:

 • Ny värmeväxlare
 • Renovering och ommålning av väggar i källare
 • Renovering och ommålning av väggar i gamla pannrummet
 • Tvätt och bättringsarbeten av väggar i trapphus
 • Högtryckstvätt och ommålning av tak
 • Genomgång av ventilationssystem


Rindögatan:

 • Tvätt och bättringsarbeten av väggar i trapphus
 • Högtryckstvätt och ommålning av tak
 • Putsrenovering av ventilationstrummor på vind
 • Fogkomplettering av gångplattor på piskaltan
 • Byte av gallergrindar i hissar
 • Genomgång av ventilationssystemHistoriska renoveringar


1989 - 1990 Stor renovering byte av vatten och avloppsstammar

1989 - 1990 Stor renovering i badrum byte av kakel, och byte av handfat, badkar och toaletter.

1989 - 1990 Stor renovering av el-matning till lägenheter samt byte av ledningar, uttag, strömbrytare                                                      och central i lägenheter.

1989 - 1990 Stor renovering av hissmaskineri

1993            Renovering av vred och ventiler till värmeelement samt intrimning av värmesystem

1998            Rengörning och ombyggnad av ventilations system samt OVK besiktning av ventilation

1999            Renovering av fönster