BRF Haubitsen 2

Överlåtelseinfo och pantförskivning


Vid överlåtelse av bostadsrätt i föreningen tecknas ett överlåtelseavtal. Därefter tar styrelsen ställning till om köpare skall beviljas medlemskap i föreningen.


Mäklaren skickar överlåtelseavtalet till Storholmen Förvaltning på adressen nedan. Storholmen sköter föreningens hantering av överlåtelser och pantförskrivningar och även avnotering av panter.


En överlåtelseavgift med belopp 2,5% av prisbasbeloppet betalas av säljaren. Med prisbasbeloppet för 2017 (44 800 kronor) blir avgiften: 1 120 kronor


För varje pantförskrivning uttas en administrativ avgift på 1% av prisbasbeloppet. Med prisbasbeloppet för 2017 (44 800 kronor) blir avgiften: 448 kronor


Alla papper gällande lösen av lån, notering och avnotering av pantförskrivning samt frågor om utdrag från pantförskivningsregistret med ägarandel etc. så kontakta:Adress Storholmen

Brf Haubitsen 2

c/o Storholmen Förvaltning AB

Blasieholmsgatan 4A

111 48 Stockholm