BRF Haubitsen 2

Kalendarium för möten år 2019

 

Styrelsen har i regel ett protokollfört styrelsemöte per kalendermånad utom i juli.

 

 

9 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

12 juni

15 augusti

17 september

15 oktober

12 november

XX december

 

 

Uppdaterad 2019-09-05